Kommer de att dömas för medhjälp till brott?

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.
20 Maj 2015 Uppdaterad: 09 Apr 17 Klicka

Medverkar till ett brott (där medhjälp är en form)  regleras i 24 kap. 4 § BrB.

Enligt denna paragraf så ska ansvar inte bara åläggas den som faktiskt har utfört en gärning, utan även någon som har främjat densamma – något som kan ske både fysiskt som psykiskt.

Ett exempel på det förra är att köra en flyktbil medan det senare kan vara att ge råd eller uppmuntran.

I Brottsbalken 23 kap 4 § föreskrivs:

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.
Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det.

De flesta stater har 20 år, dödsstraff eller livstid om man tillhör eller hjälper ISIS
Sverige kör med sociologin, och vi befinner oss nu på silverplats efter det krigsdrabbade Ukraina avseende brottslighet. Ändå kör man på med metoder som uppenbarligen inte fungerar.

Det är som med ”utmattning”. Enligt svenska forskare har ingen botats i Sverige med svenska metoder, och ändå står man på med sitt eviga ”det är socialt”. Jag hade med en att göra idag som ligger förlamad i sängen på grund av mögel… socialt! Läs makens fel, arbetsgivarens fel.

Jag hade i egenskap av lekmannadomare burat in samtliga som hjälpt ISIS, i vilken form det än är, och vore jag deras advokat skulle jag försöka bevisa att Sverige har för lite maskulin energi och att det är orsaken.

Dessutom hade jag i egenskap av försvarare mögeltestat mina klienter eftersom ett av många symtom är ”konstiga tankar” och ett annat ”handlingförlamning” samt ”hjärndimma” och fick jag träff på mögel skulle man nog kunna driva ett mögelförsvar i samband med ansvarsutkrävande.

TV 4 ansåg nyligen att var femte svensk bor i mögel, och som synes på bilden förändras den genuina människan enormt av just mögel. Bilderna är tagna med två års mellanrum och mögel är nu hittat i bostaden.

Kvinnan till vänster vill att jag använder hennes foton därför att hon i botten börjar bli riktigt, riktigt förbannad.
– Vadå socialt? Psykiskt? Arbetsrelaterad stress?

Snacket om för mycket maskulin energi ror man inte hem
Detta därför att domstolsfolk vet inte ens vad man talar om. I Sverige finns inga energier alls – allt är psykiskt eller socialt. Det är fantastiskt att man ens erkänner solens existens.

Men mögel kan nog en skicklig advokat få en domstol att se att en mögelförgiftad inte kan ha samma ansvar som en som inte är förgiftad.

Klicka

Enligt Brottsbalken, BrB, 23 kap 4 § BrB framgår att den som med ”råd eller dåd” har främjat dvs underlättat, hjälp till på något sätt för att en brottslig gärning ska ha kunnat inträffa kan dömas till ansvar för det om medhjälp till ett visst brott är straffbart.

D.v.s. gäller alla brott från stölder till misshandel, våldtäkter, mord.

Ett brott har dock även en subjektiv sida
Den handlar om den misstänktes uppsåt. Du kan aldrig dömas om uppsåt saknades.

I praktiken är det dock så att det är din trovärdighet som kommer att bli avgörande för om du eventuellt blir dömd för medhjälp eller inte. Den trovärdighetsbedömningen görs av domstolen som kommer att lägga in din berättelse till alla andra fakta i målet.

Jag hade t.ex. bevisat att de muslimska länderna skyddar sig till tänderna mot ISIS som Saudi med sin 600 mil långa mur. De vill väl inte att deras befolkning ska fångas?

Det faktum att medhjälparna lär neka till brott ökar åklagarens bevisbörda, och då gissar jag att i framtiden grips nån av alla dessa tusentals medhjälpare, men åklagaren kan inte bevisa uppsåt i första vändan, och sen överklagar man det ända upp i högsta domstolen vilket leder till att det skrivs enormt mycket om det samt debatteras överallt.

De som sen, efter det, hjälper till kommer man anse med automatik har uppsåt.

Om man inte rensar upp inrikes, inom en överskådlig tid, lär Sverige dras in i stora internationella kriser och då får väl domstolen i Haag ta hand om ISIS-hjälparna senare.

Men det är i vart fall många som ska in på kåken sen.

Swedish court allows the flying of ISIS flag

ISIS fighters laugh at the Swedes – promise to bring the war to Sweden

Which European countries have produced the most ISIS fighters …

 

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!

Om Lena Holfve 787 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.