Otippat… eclipsnyhet… 95% av universum är försvunnet?

Imagine standing on the edge of an infinite abyss that stretches in all directions, further than the eye can see – how would you feel? Brian Cox just announced the true size of the universe – and it’s mind-blowing! The British physicist brings us closer to the immense size of the universe with his very own thoughts and shows us in a unique way how fantastic all the objects and phenomena of the universe really are. Numbers such as trillions of galaxies and distances of billions of light years are actually beyond our human imagination.

Listan

Om Lena Holfve 18194 artiklar
Under 80-talet var Lena Holfve en uppmärksammad författare men slutade som yrkesförfattare år 1992, och startade upp IT-tjänster. Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1990-91. Då var det i princip bara Lenas domäner och Systembolagets prislista ute. Nu är Lena pionjär igen med ett slutet och privat sällskap i domänen lenaholfve.se och vars syfte är att studera vad som händer i världen, men i en privat sfär. Sedan år 2017 har det startats upp en liten bokproduktion, igen.