Få blir nog trodda, ett tag till

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Globala målen och Agenda 2030 – Regeringen.se

När man bygger en ekonomisk fascism på toppen, med en kommunism i botten, är det många som lider på vägen. En del tror helt säkert att man ska kunna få rätt via en domstol t.ex. eller att det elände som man upplever ska upphöra.

Visste människor om att de, när lagarna kommer på plats lite senare, kommer att få sina gårdar konfiskerade skulle de förmodligen sälja och flytta sin verksamhet. Jag känner personligen folk som släpat med sig sina djur till Sydamerika och en är på väg till Portugal.

Om det nu hjälper då Agenda 21+30 är tänkt att slå igenom i hela världen, och ett av många mål är att ingen ska kunna eller vilja bo på landet.

Privat ägande av bostäder ska upphöra helt, och just nu köper kommuner t.ex. upp bostadsrätter (och skyller det på flyktingar) vilket de inte ens torde ha lagstöd för att göra men det ser jag som Agenda 30. I Kina har vi sett att de flyttar folk till de nya Agenda 30-städerna och bränner ner byarna. Många inom medelklassen är idag hemlösa i USA och de kommer att svara med tacksamhet då de får åtta kvadrat nånstans lite senare…

Agenda 21 For Dummies – An Introduction to the Oligarchic Plan to …


Få blir nog trodda ett tag till
Skulle man tala med helt oinvigda lär de väl anse att man talar om någon helt vrickad konspirationsteori, och så kan det väl inte vara…. Givetvis tror gemene man att saker som händer, som är konstiga, sker bara i Sverige t.ex. att alla mjölkbönder får lägga ner.

Om utsatta berättar vad de är med om är nog chansen rätt stor att de inte blir trodda, ett par år till.

Det som fascinerar mig, när jag läser den drabbades text nedan, är hur man har lyckats skapa en hel generation nyttiga idioter. De flesta äldre jag har talat med svarar; dagis, fritids och skolan.

Jag har velat forska länge på 70-talisterna, som nu går man ur huse för att införa fascism på toppen och kommunism i botten, utan att de förmodligen ens vet om vad de gör.

När du hör om politiska beslut; höjd bensinskatt, stora avgifter för nya brunnar, att landsbygden ska få sköta sitt vägunderhåll själva osv så är det Agenda 30 du hör talas om.


Här är en man som lever med Agenda 30 på farstubron:
Hästgård & Miljöinspektion…. Ett axplock ur en helt absurd situation.

Tyvärr den sanna storyn om maktmissbruk, envåldshärskare med egen agenda och en tjänsteman jag hoppas vid min gud inte är allsmäktig. Jag vet bara inte vad göra….

Sammanfattning av 3 år och 7 kontroller:

Helt nygjord dyngplatta anses för liten trots att den inte ens är full när den töms varje vår och höst, Hon beräknar volymen utefter halmströ utan hänsyn till att jag har spånpellets och alltså halverat ”brinntiden” samt minskat volymen med ca 70%

Dyngplatta ej godkänd.

Nästkommande 18 månader dyker hon av en ”slump” upp höst+vår+höst på exakt den dag dyngplattan töms för att sedan anmärka på att det för dagen finns djurspillning där det inte skall, dvs om det rasat över kanten på traktorskopan, blivit spår från plattan till fältet eller hamnat utanför gjuten yta under tömningsarbetet och hon accepterar inte faktum att man gör rent när arbetet avslutas. Skickar foton på färdigt arbete.

Vite. motivering: går inte styrka när foton tagits samt att foton kan vara missvisande.

Hon begär en total redovisning av exakt hur mkt dynga, ton, mängd fosfor som är utkört till resp fält för gödsling per hektar sedan jag skaffade gården. Jag gör via tabeller från SLU och med hjälp av LRF en uppskattad sammanställning.

Vite. motivering: En uppskattning är ej en precis uppgift.

Dynghög på fält / stuka…. Ej utspridd när hon tycker den borde vara det. Att hon kommer fel årstid och väder då ej tillåter maskiner på avsedda marker bemöts med att det är mitt problem, Hon tycker inte man ska ha stukor alls utan en så pass anpassad dyngplatta….

Vite. motivering: gödsel på yta ej avsedd för förvaring av gödsel.

Här tröttnar jag och river hela dyngplattan, bygger ist containerplats och börjar hyra gödselcontainer från återvinningen i min kommun.

Nu kräver hon att jag skall redovisa var kommunen gör av gödseln, hur mycket det är i ton & fosfor och kräver in en avtalskopia på containern samt gödselns hela förlopp. Vidare vill hon se samtliga containerfakturor för 11 månader tillbaka i tiden för att utesluta att containern är min egna och jag tömmer den någonstans i smyg. Detta trots att hon nu parkerar bilen intill containern och ser den stora logotypen inkl telefonnummer på dess sida och anser att den dekalen inte är ett bevis på varifrån den kommer och vem som äger den och att jag ansvarar för min gödsel.

November konstant regn i en vecka resulterar i att det blir lera och hästen trampar på sin bajs i leran..

vite. motivering: bajs i hage

Februari, det är 15cm snö och minus 17 grader. snön döljer fastfrusen bajs

vite. motivering: bajs i hage.

Mars, snön har töat men det är minus 6 grader nattetid, tjäle och frusen mark. helt omöjligt att mocka hage, Går däremot utmärkt att i eftermiddagssolen sladda hage med traktor, skrapa upp det som lossnat vid sladdning och sedan släta ut ojämnheter och den frusna leran.

vite. motivering: fortfarande rester av bajs fläckvis i hage.

April, all snö har töat och det har regnat i 3 dagar. 4 hagar är på solsidan stallet och ganska fina men de 3 hagarna som ligger på skuggsidan har inte torkat upp och anses därför vara leriga, lera till kronranden. Då det är lera är det svårt att avgöra hur mkt bajs det kan finnas i hagen och därför anses det att det med stor sannorlighet finns bajs i hagen trots att det inte går att se några utmärkande bajshögar just för dagen.

åtgärdskrav med berättelse kring hur åtgärd utförts och hot om vite om åtgärd ej utförts innan nästa kontroll trots att inget datum för nästa kontroll angivits och ingen grund för åtgärd finns då det inte finns något att åtgärda, det regnade bara.

Jag har en get i en hage uppe på ett berg, på berget finns en liten svacka där geten älskar att ligga i solen. Jag fyllde svackan med matjord från lanthandeln och sådde gräs så geten ligger skönt. Inspektören blev galen, Matjord kan innehålla gödsling vilket innebär att jag tillfört gödsel utifrån trots tillgång på egen gödsel vilket kan vara övergödsling.. Specifikation på gödselvärden i de 9st inköpta matjordspåsarna avkrävs samt att allt grävs bort så hon kan se om det finns sprickor i berget och utesluta att gödsel inte kan silas ned i grundvattnet…. vidare får jag ej lov att ha geten där då det är insått gräs. Att get inte är ett betesdjur och att den därför inte äter upp gräset accepteras inte som svar.

vite och åtgärdskrav. övergödsling samt tillförande av extern gödsel på yta ej avsedd för bete.

Lösdrift, 1,5 meter från foderstation finns bajs. dvs hästen har ätit och bajsat samtidigt. Den har dessutom spillt hö utanför foderhäcken när den ätit vilket gör att det finns nedtrampat hö nära bajs. Att detta är fastfruset då det är is och minus 7 grader vid inspektionen är mitt fel då jag valt denna djurhållning självmant.

vite. motivering: bajs i hage, gödsel i kontakt med foder.

Ny container för dynga anländer samma dag som inspektion, I botten på containern finns en bit kabel och en halv kapskiva ca 8cm stor då containern tidigare varit på något bygge eller liknande. Att den är ren samt nyttjas till endast mitt gödsel är mitt ansvar då den står hos mig och jag åläggs rengöra återvinningsstationens container innan jag nyttjar den.

åtgärdskrav med hot om vite för nedskräpning.

Jag grävde dike och dränerade kring stallbyggnad och kring ridbana, anslöt till befintlig dränering och befintligt dike. Inspektören talar då om riskerna att regnvatten som kommit i kontakt med djurbajs kan rinna ned i detta dike varpå jag tillför gödsling i naturen. hur kan jag veta att ett djur inte bajsar när diket och att det sedan regnar så kontaminerat vatten förs ned i diket ? vi kanske bör ringa länsstyrelsen och naturvårdverket för att se om man får gräva en dikning och återkomma i ärendet. nu är dräneringsröret ett ärende under utredning.

Under utredning.

Stallbyggnaden saknar hängränna längs den vägg som vätter mot den dyngplatta som inte längre finns… att hängränna saknas anses kunna göra så att regnvatten kan skvätta ända till dyngplattan och göra så att kontaminerat vatten från dyngan om dyngplattan åter tas i bruk kan söka sig utanför dyngplattan nu när kantstöden är borta, bedömningen är att jag brister i säkerhet rörande dagvattens möjlighet att leda med sig ”dyngvatten” trots att det varken finns dyngplatta eller dynga på platsen och trots att dynga förvaras i tät container 20 meter därifrån.

vite. motivering: bristfälligt dagvattensystem

vid samtliga besök där hon haft synpunkter kring bajs i hage har jag skickat foton som visar att alla hagar är rena första dagen vädret tillåter att bajs tas bort, det tycker hon är bra men hon kommer ändå ut för att kolla och skickar sedan en räkning på tiden det tog att kolla mail, analysera bilder och sedan en för att komma ut och se så bilderna överensstämmer med verkligheten. Jag påpekar att jag då får betala för samma inspektion två gånger, hon begär påpekandet i skrift och då debiterar hon mig även för tid nedlagd på att läsa inkommen mail i ärendet. nu har jag betalt ärendet för tredje gången.

Inspektören samtalar om att jag borde sluta med djur eftersom all djurhållning är omodern och inte har plats i ett miljövänligt samhälle 2017 och att djur inte behövs för människan längre. Varför odlar jag inte på ytorna, varför är ni bönder så konservativa – om jag får bestämma kommer all djurhållning upphöra. Tänk vad mycket bra vi kan göra med naturen och för närproducerat om alla gårdar upphörde med djuren, Därför är mitt mål att punktmarkera de djurgårdar som finns inom mitt område och det innebär bla annat din gård eftersom du har djur.

Så, denna människa har jag fått på halsen.

Vart vänder man sig ? till kommun är ingen idé, det har jag försökt och de skickar allt till henne eftersom hon är ansvarig. Hon avslår allt och skickar en räkning på tiden hon lade på att läsa och avslå.

 

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!

Om Lena Holfve 744 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

6 kommentarer

 1. Det låter som berörd ’inspektör’ agerar i egen sag, dvs tjänstefel. Tjänstepersoner på Skatteverket[/Skattemyndigheten] har vid domstolsfall förlorat, när de agerat efter egen ’hjärna’, så varför inte här … När det [ev.] fastslås i domstol, så går det fint att polisanmäla för tjänstefel.

   • Jo, men skrivbordsryttare som agerar i egen sak är inget nytt. I Karlstad fanns när det hette Skattemyndigheten en person, som kunde betraktas som ett stolpskott. Denne tyckte att en jordbrukare i stadens närhet hade ’för liten’ äggproduktion redovisad. Tjänstepersonen gjorde en revision på plats och satte sig och räknade lagda ägg under en hel dag. Nu råkade detta vara en dag då alla hönsen var i ’högform’, så det blev rätt många. Tjänstepersonen tog detta antal och multiplicerade med 365 och fick en stor differens mot redovisat. Upptaxering och vite som följd. Lantbrukaren via advokat drog detta inför tingsrätten, där skattmasen förlorade. Hur länge lever en höna om den klarar av att lägga ett ägg varje dag? (Ledtråd: hönan kan varken tillgodogöra sig den energi eller mängd kalcium via kost för att göra det …)

    Den nivån av sunt förnuft går än idag att finna inom offentligheten.

    • Hitta på upptaxeringarna lyckas inte sällan. Företagarförbundet gissar 1000 pers om året som får sina liv sönderslagna.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.