Vi går mot ett skifte

Ovan har du en oxe, och om du tänker dig att den giganten sveper med sin blick mot skogen ser oxen vad? Om du har en vädur bredvid oxen ser de samma saker i nejden?

Det är ju samma skog… i samma solljus… samma dag, månad och år…  Ändå lär de uppfatta världen olika bland annat för att de inte har samma höjd. De påverkar jorden helt olika eftersom en är mycket tyngre.

Vi vet att vi har vinter, vår, sommar och höst och vi kan rabbla upp skillnaderna t.ex. att det är snö på vintern samt mörkt och under sommaren är det ljusare och varmare.  Det beror på att allt går i cykler, och samma cykler återkommer år efter år, och vi har lärt oss skillnaderna och vet i förväg…

Armstrong Economics | research the past to predict the future
Vi som lyssnar på Armstrong vet att han använder sig av återkommande cykler, och han har historiens upprepning som verktyg.

På olika sätt går hela jorden, och vi med den, i olika cykler och vi ska snart ut ur fiskarnas tidsålder och in i vattumannens tidsålder och även om själva skiftet är om 150-160 år börjar vi långsamt glida ut ur fiskarnas och mot vattumannens. Varje sådan tidsålder omfattar 2000 år, och vattumannen har självklart helt andra egenskaper än fiskarna. Dessa tidsåldrar varar ungefär i 2160 år och jordaxeln roterar ett helt varv på 25.870 år.

Vattumannens tidsålder är också globaliseringens
Agenda 30 lär alltså bli verklighet men inte som det används nu. Fiskarnas tidsålder står för lidande bland annat, och folk som får sin mark konfiskerad nu cirka 150 år innan vi skiftar på allvar lider.

Med stor sannolikhet får dessa släkter som drabbas nu stora kompensationer senare och historikerna kommer att ruska på huvudet och undra hur kunde de vara så nedriga?  Om du praktiserar Agenda 30 i fiskarns tidsålder skapas lidande men gör du samma sak i vattumannens tidsålder gör du det inte, och man kan nog säga helt säkert att det kommer att bli skakigt mellan det gamla och det nya nu ända till skiftet är klart.

Nu används Agenda 30 för att härja med folk, avliva folks djur på landet, tvångsförflytta kineser och det beror mer på att vi befinner oss i fiskarnas  – lidandets – tidsålder än på Agenda 30.

Jag kan skriva vilken lag jag vill, och skicka ut den till hundra domare
Det är hur de tolkar den som avgör vad som beslutas. På samma sätt kan man skapa en stor, fantastisk ordmassa kallad  ”Agenda 30” men hur den används blir helt annorlunda om dessa texter hamnar i kärleksfulla- respektive skröpelfria händer.

Jag praoar lite i den nya energin
Det multikultisamhälle ledare talar om har vi redan på Norra Cypern, och här råder fullständig åsikts- liksom religionsfrihet. Staten är muslimsk, den judiska kolonin växer för varje dag då folk flyr hetsiga, skitiga Israel där du inte kan bada i havet längre. Den kristna gruppen är väl i runda slängar hundratusen personer och vi har buddister och hinduer på ön. Det som förenar samtliga grupper är att de är rätt sekuläriserade och religioner lär försvinna längre fram. Totalt sett kan det väl vara runt 80-90 nationaliteter, och de problem som finns i Europa existerar överhuvdtaget inte. Kriminaliteten är försumbar, och polisen löser 99% av den lilla som finns. Det har varit tre villainbrott i år, och det är tre för många.

Jewish life grows in North Cyprus – Jewish World – Jerusalem Post

Klicka

Om allt är energi ”byter” även jag energi utifrån var jag befinner mig, och det finns snitsiga dataprogram t.ex. Astrogold, som tar fram vem du ”blir” i en viss energi. När det gäller ön är det ett faktum att folk förändras och som är synbar därför att ”alla” blir kolugna, och ett skäl är att det råder en jämn fördelning mellan maskulin och feminin energi. Alltså har vi inget våld att tala om, och det är nolltolerans mot våld. Klappar du till nån blir du utvisad på livstid.

Val av orter du vill befinna dig på
Lena i Indien är en pdf-fil som visar hur själen vi kallar för Lena blir i Indien, och läser man den känner jag igen massor eftersom texten talar om en författare, och i verkligheten är det också bestämt att en bok ska skrivas där nere på plats då jag omges av 29 läkare jag kan ställa frågor till direkt. Väldigt mycket av det som redan har hänt i Indien finns med i texten, och lika mycket som är bestämt ska hända återfinns också. I vår kultur har vi ett uttryck för detta;
– Du behöver miljöombyte!

Hur kan man veta???
Ja, hur kan du veta att det snöar på vintern? Därför att ”alla” är med om det, och som befinner sig i vart fall i norra Sverige, och i hundratals generationer har ”alla” upplevt det varför det nu är en sanning: Det snöar på vintern! Snöandet är en cykel… kommer åter och åter och åter. Det jag talar om nu är ett matematiskt system där du också mäter energier som människan har studerat i minst 6000 år och som undanhållits västmänniskorna och som har utvecklats friskt i öst.

Fråga dig varför man hånar det hos oss…
Ett svar jag har är att du får en enastående makt över ditt eget liv, om du kan det här, och du kan undvika massor med problem eller förstå varför de uppstått.

Om vi går några fler år in i framtiden, och närmar oss slutet på lidandets tid alltmer, och ”alla” har lärt sig vad energier är och hur de slår inser vem som helst att vi får helt nya prioriteringar.

Om jag köper ett hus nu kollar jag på utsikten, ytmaterialet i köket, hur maskinerna är där men jag kollar inte om det finns mögelsporer i huset eller hur själen vi kallar Lena blir där. Det lär man garanterat göra framöver. Idag kollar vi bara på kartan hur vägen går fram till det aktuella huset, och vi frågar kanske lite om grannarna men vi frågar oss inte hur energierna kommer att utvecklas på just den platsen. Men på nästan varje ort kan befolkningen peka ut ”skilsmässohusen”…

Vi låter oss opereras med laser, som är en ljusenergi, men i framtiden och det ganska snart kommer vi att bota enorma mängder sjukdomar med ljus och ljudenergier.

Människan kommer också att ta energier på blodigt allvar
Till höger ovan har du en samling män på ön, och om du klickar på bilden blir den stor, och det som skiljer dem från Europas män är att de inte dricker sprit. Lejonparten har aldrig gjort det, och kommer aldrig att göra det, därför att det är gift och man tappar kontrollen. Det andra som skiljer är att de är många ”bröder” och de umgås flitigt och dagligen. Europas män är ofta ensamma och enda ”vännen” är möjligen en partner.

Det tredje är att de utstrålar en helt annan energi än Europas män eftersom samhällsingenjörer som vill feminisera män saknas. Ju mer du feminiserar män desto mer våld får du.

De har sin maskulina energi intakt och helt opåverkad
Europas män skyddar inte, är svaga, handlingsförlamade, servar ingen, är rätt frånvarande och saknar resurser och mår pyton i allmänhet.

Idag säger vi att det måste bero på kultur och fostran (sociala skäl)  eller på deras psyke (psykiska skäl) men det beror på energi vilket innebär att om du flyttar dem från ön till t.ex. Sverige förändras de direkt, och skulle få helt andra energikartor av den typ jag publicerade ”Lena i Indien”.

Vi lever på många sätt i en helt enastående tid, där den teknologiska revolutionen, särskilt inom kommunikationsområdet, har skapat ett globalt nätverk av inbördes förbindelselinjer. Satellitförbindelser, Internet och nyhetsmedier utgör i dag ett tätt sammanvävt nervsystem, där regeringar, organisationer, multinationella sällskap och institutioner är i inbördes förbindelse hela tiden. Vi lever i en global tidsålder, där det gemensamma ekonomiska, politiska och ekologiska beroendet är en realitet för de flesta beslutsfattare, som erkänner nödvändigheten av ökat samarbete och harmonisering. Läs mer

Men vi är också på väg mot ett snabbare skifte som startar i mitten av maj, och som nästa artikel kommer att handla om.

Blir du nyfiken finns kursen ”Lär känna dig själv” som många som har gått den anser gör en mycket starkare i sin identitet.

 

 

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Kriminalromanen ”Mordet på Törnrosa” nu som E-bok 40:-

Om Lena Holfve 553 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

2 kommentarer

  1. Detta paradigmskifte som är av kolosal magnitud bars tyvärr av teknologi som totalt kappar vårt band med jorden ..och brutalt skapar naturen..

    Vi kanske får frekvens medicin som botar alla sjukdomar och andra tekniska under men vi kommer att betala det med ett sätt att leva baserad på matematik och logaritmer för tom.känslor….utan fantasi och förundran ..
    Jag tror att vi snart går mot en tid där människorna kommer att dela sig i två gruper för och emot teknologi ..

Kommentera