Vi kommer att byta värderingar och ekonomiskt system?

Skärmavbild  kl
Skärmavbild  kl
Klicka

Tecknen finns redan att vi är på väg mot en helt ny upplysningstid i väst… och som vi har sett tidigare har en helt ny värld redan skapats bakom din rygg i Asien.

News Voice tog upp detta faktum nyligen.

Skärmavbild  kl

 

 

Anonymous Official tar upp frekvenshöjningen i videon nedan, som energifolket anser pågår för fullt, samt att vi just nu befinner oss i en portal. Anonymous Official och energifolket delar alltså – rätt otippat – verklighetssyn just nu.

Skärmavbild  kl

 

 

Är vi vakna kan vi ”se” denna portal med blotta ögat som att SvD skriver nått som hade varit fullständigt omöjligt för bara några veckor sen nämligen att klimattjafset drivs av pengar.

Det som givetvis blir väldigt svårt för oss ifrån väst är tanken att vi inte styr allt eller, rättare sagt, vi styr väldigt lite själva.

Anonymous Official använder också ordet ”scary” – skrämmande – i sin titel; This Is Getting Scary.. ”Ancient Portal To Another Dimension” (2019-2020), vilket är logiskt eftersom dessa tankar är för oss helt främmande.

https://www.youtube.com/watch?v=oUkHUvjhYw0

Alla, i hela väst, kommer att helt byta värderingar, och det tror jag på därför att vi måste
OM energifolket har rätt, och dem utreder jag numera inför öppen ridå, så byter vi såväl ekonomiskt system som värderingar under de kommande sju åren.

Jag har hållit på i 40 år – och är inte klar än – men vi leker med tanken att de har rätt så står vi på sikt inför en mental och social revolution i väst. Våra dogmer fungerar inte därför att de ofta vilar på lögner.

Vi har konstaterat förr att energilärorna vilar på matematik, och vi har nosat på indiska professorer, och idag tänkte jag påtagligt visa skillnaden i vardagen avseende dessa två helt olika kulturer.

nFörst ut i en video nedan är en engelsman, som jag tror kallas för ”högerextrem”, som talar om att en hel generation är hjärntvättad via skolsystemet, vilket då skulle ligga bakom de stora förändringar som sker i Europa, och han pekar på att de unga saknar respekt.

Vi kan säga att han har en social och en politisk syn på saken och han talar om ett slags förändringsbomber, och det känns som om han anser att onda politiska makter har pratat in dynga i huvudet på våra unga.Bibelfolkets syn
oGår vi till bibelfolket lär de säga att de unga i väst bryter dagligen mot det fjärde budordet, och det är konsekvensen av det vi ser nu.

De är 1,9 miljarder, eller 33,7% av världens befolkning, men det finns få i just Sverige som är i princip helt avkristnat.

”4. Hedra din fader och din moder (alla äldre) för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.”

Konsekvensen är att du får inte leva länge i ditt eget land om du inte hedrar alla äldre, visdom, etc.

Det är säkert inte speciellt populärt om man framför tanken att Kanada, stora delar av USA, och den del av Europa som har flippat ut mest, kommer att försvinna för att marodörerna till vänster på bilden inte ska få leva länge i sitt eget land, och det ska inte gå dem väl, därför att de synbart bryter mot det fjärde budordet som är det enda som innehåller ett löfte.

Det är inte poppis därför att samma gäng är födda med offerkoftorna påsatta redan i livmodern. Det måste vara någon annans fel t.ex. NWO, invandring eller lokala politiker.

Då kan man dra slutsatsen, via den politiske mannen, att västattityden är den att det är folk ifrån främmande kulturer som kommer upp, och som leder till det dvs. vi är offer.

Men lyssnar vi på bibelfolket är vi inga offer utan drabbas av konsekvensern av vårt eget handlande. Studerar vi grand solar minimum lär den på sikt iscensätta fjärde budordet i den del av världen där man bryter rutinmässigt mest mot det.

Skärmavbild  kl
Klicka

Inomhusindivid
Vi solar inomhus, springer på löpband inomhus, och gör mycket lite utomhus, och lekparkerna gapar tomma.

När vi knäar frågar inte doktorn hur mycket solljus vi får i oss per dygn…  vi får en burk piller, och fortsätter leva inomhus.

Det existerar läkare som tror att nästa generations medellivslängd blir knappt 30 år pga brist på solljus. Ett solljus som det nu blir allt mindre av vilket är bekräftat av NASA t.ex.

nTar jag upp det fjärde budordets innehåll med min chaufför i Indien lär han säga att det finns inget viktigare än att lyssna på äldre för via dem slipper man göra stora misstag.
-De äldre är Guds gåva till oss unga, som de säger.

Vi tror att de unga ”lyder” de äldre i Asien, men det gör de inte på det sätt vi tror, utan de samlar in t.ex. tio äldres syn på saken först, och sen fattar de beslut.

Samla på visa äldre är smart
Våra unga vill mer uppfinna hjulet för sjätte gången, och det kan bero på att pesten tog kål på stora delar av den äldre befolkningen så de överlevande hade ingen att fråga, och på den vägen är det, och det i sig skapade nog en lekstuga för psykopater.

Ett helt annat sätt att se på katastrofer
Nu ska vi studera vad energimannen Tom säger, som utgår ifrån den indiska energiläran, om egentligen samma sak och tidsanda; shocking and suddenly changing our lives in unpredictable ways. Det är alltså meningen och drabbar oss som en kollektiv energi. Har han rätt händer det oväntade livsavgörande händelser i allas liv just nu.

Hur vi ser på problemet är problemet
Ljuset avspeglar ett objekt eller en person och intrycket går in i näthinnan. Den visuella informationen överförs till din hjärna som sedan tolkar vad som ses. Dina ögon är inkörsporten. Att se saker i ett nytt ljus ger oss möjlighet att förstå och tolka något på ett nytt, och fräscht sätt. Hur vi ser på saker och ting är livsviktigt.

Energin just nu ska lära oss enligt Tom;
Skärmavbild  kl”you can’t take it with you.”
[…]
We are in a period where if you don’t let go of the past it may get ripped away from you.
[…]
It’s time to move on or be kicked out of the ruts we have created for ourselves. Either be a force of change or forced to change but change we must at this time.
[…]
The challenge will be to take those curve balls AND ACTUALLY CHANGE rather than instinctively feel attacked and react through running, hiding or fighting. If we can actually step up and out of the game (which is the way Uranus brings liberation and enlightenment) we can make huge strides! The alternative is bombs, firearms, explosions, and violence. Let’s pick the former not the latter! Yikes!

[…]

..the past it may get ripped away from you…

Skärmavbild  klGår jag till mitt eget liv kan jag lägga ihop 2+2=4 en aning, och jag tänker på den indragna pensionen.

Står sig pensionsbeslutet lär jag inte ha råd att bo i TRNC framöver, och då blir det längre ner i Asien.

Fröet till en emigrtionstjänst skapades samtidigt, och om man lyssnar på Tom kan man nog se meningen med att slita av mig pensionen för att hjälpa mig att helt klippa banden med staten Sverige.

 

Jag uttryckte själv för ett tag sen att jag ville det
Man kan nog påstå att jag fått den hjälp som behövs för att också göra det jag sa mig vilja göra. Energin; ”Som man ropar får man svar!” är absolut verklig. Man ska alltid tänka sig för innan man önskar något.

Vi får återkomma och syna Toms påståenden mot verkligheten om nått år, och om detta mål, och vad det innebär, och om följande utlöses:

…If we can actually step up and out of the game (which is the way Uranus brings liberation and enlightenment) we can make huge strides!

Personligen är jag inte främmande inför tanken att den indragna pensionen leder till till ett boende i bergen i Asien…  brings liberation and enlightenment we can make huge strides!

Det är väl lysande om jag hamnar i bergen i Asien, och sitter där och allmänbildar folk i ämnet psykopati t.ex., speciellt som jag själv har bett om en skilsmässa.

Som man ropar får man svar…

De kriminella psykopaterna blir synliga?
Skärmavbild  klDet är en av de saker energifolket också säger; allmänhetens kunskaper om psykopater kommer att stärkas explosivt, och sker det får de svårare att manipulera.

Om jag visar en film som sammanfattar hur de kriminella psykopaterna tillika våldsverkarna samt massmördare lyckades dra igång krig är jag rätt säker på att många läsare ser logiken i det som sägs i videon nedan.

n

Detsamma gäller de statskupper som skett år ut och år in då länder ska pundras – idag ”ser” vi dem. Inte minst därför att vi själva står på tur eller är mitt inne i kupper som uppenbarligen styrs ifrån främmande makt.

Men köper du nu om jag skriver:
Jag tror fortfarande att man kommer att samla sjuka, svaga, kriminella, handikappade i norr, som sen stängs, och man kommer försöka tömma Afrika för att sno deras mark.

Och om inte; köper du det om ett år?

När det händer saker går västmänniskan till psykologen, som inte lär kunna förändra det inträffade, och asiaterna litar på universum, och är tacksamma för det som sker, väl medvetna om att det finns en djup mening med allt. Det är två helt olika livsinställningar.

Skärmavbild  klJu tacksammare man är desto lyckligare är man inombords, och ordet ”Tack!” har västmänniskan tappat bort nästan helt.

Det rapporteras också i ett att västfolk blir bara olyckligare och olyckligare, och eftersom tanken är skapande styr vi nog det i princip helt själva. Eller som väninnan sa;
-Du borde ju bli hysterisk!

Det blir ”konstigt” om man ser det inträffade som en enorm möjlighet att vara tacksam för.

Hela Toms text:

Ram On!

Skärmavbild  kl
Klicka

”It was the best of times, it was the worst of times.” So the saying goes. Uranus is the planet of extremes and can be extremely ”good”, rewarding and liberating us, or extremely ”bad”, shocking and suddenly changing our lives in unpredictable ways. With Mars and the Moon coming up to join Uranus squaring the nodes, we are reminded that ”you can’t take it with you.” We are in a period where if you don’t let go of the past it may get ripped away from you. Just like you can’t walk without picking up your back foot, we can’t move forward holding onto or continuously recreating, the past.

It’s time to move on or be kicked out of the ruts we have created for ourselves. Either be a force of change or forced to change but change we must at this time. Embracing change, not just for rebellious reasons or in order to escape, but consciously making choices toward maturing, wisening, and evolving can lead to OUTRAGEOUS new insights, pathways of power, creative manifestations and relationships (particularly with new groups/communities) that can help manifest your visions and dreams. Hook up with some like-minded souls and together we can heal the world!

oI use my life to see myself,
By listening to the world.
When it’s bad I know it’s because,
The balance has been disturbed.

OK, we’re walking the knife edge like a tight rope this week with Mars/Uranus in Aries squaring the Moon’s Nodes! It may be tricky to stay in balance and not impulsively strike out or suppress your anger regarding a particular person/situation and end up hurting the dog. Get it? Displaced anger is when you take your anger out on something/someone who has nothing to do with what you’re angry about. You are avoiding conflict.

Life, our unconscious soul intentions to evolve, may throw us some surprise curve balls designed to wake us up to unconscious behavior patterns. The challenge will be to take those curve balls AND ACTUALLY CHANGE rather than instinctively feel attacked and react through running, hiding or fighting. If we can actually step up and out of the game (which is the way Uranus brings liberation and enlightenment) we can make huge strides! The alternative is bombs, firearms, explosions, and violence. Let’s pick the former not the latter! Yikes!

So Much Love,

Kaypacha​​

Och under Toms video har jag lagt en smart tjejs texter och video, och uteslutande till de läsare som är roade av kollektiv energi.

 

En skicklig energitjej skrev för en vecka sen om samma energi dvs den vi har nu
Now, Mars is in a square with the nodes of fate, meaning we need to make choices. Serious choices, about our life direction, where we are going, how we are getting there, and what actions we need to take to move forward, and step into the life we are MEANT to live, one that will truly align with our hearts and our souls.

Decisions about relationships and money, to clean out the past and to commit to new ways of being, people and habits will be at the forefront of the month, to create the most liberating and authentic life possible.

Ask yourselves, what do you want to do and who do you want to be going into the future you are creating? And how are you going to get there,  without having the full picture?

These choices and decisions we are going to have to make could be sudden, and unusual, with Uranus NOW at the 29th degree of Aries, and Mars in a conjunction that is getting closer each day that passes!

We are setting ourselves up for our future, but we have to do things we have never done before.

Old ways wont work, we have to take risks.
Now is the time to do those things that have been a long time coming…once we make those decisions, to ensure our freedom and liberation, Mars will move into Taurus later this month where the fixed energy will kick in.

One thing to note – Logic will not work, and conversations will be confusing, Mercury will conjunct Neptune in Pisces, and our intuition will be our guide through this portal.

These decisions may not be easy, but things are taking a more serious turn, as Venus in Capricorn approaches Saturn, Pluto and the South Node. Capricorn is hard work and commitment, no more playing around in fun loving Sagittarius!

We must listen to our soul, our guides, our spirit, to navigate this new life that has been a long time coming, and leave some things in the past,,, for good, as we commit to a new future.

Hold that vision, even if you cannot see the full picture just yet!

Let your INTUITION guide you as much as you can through this time, and remember everything is happening for your highest good, to clean up your life for the better!

WHO IS FEELING THE SHIFT?
Uranus at 29 Degrees Aries is screaming NO MORE PLAYING IT SAFE! This is the third and final time that Uranus will reach 29 degrees, and this time around Mars will conjunct it FORCING you out of your comfort zone. Are you ready to embrace this electric liberating energy and finally free yourself from what has been holding you back, even if those things may be comfortable and easy?

Are you ready to fully step into your power, and true authenticity?

Mars is drive, action, and strong will and will ignite Uranus, bringing on the urge to act, and make the changes you need to make.
If you want something you never had, you need to so something you have never done before. Now is that time! The old ways, old patterns, old habits will not work anymore deep down inside, you must own your power and decide who you are, where you are going, and who is going with you! Break the bad patterns, step into the future, shed the old skin and get ready to seriously start planting seeds!

This will involve taking risks!
We must take a leap of faith, and remember Uranus rules the heavens, and ascension and believe that the insights we have been given into our future have the ability to be brought to fruition, but they will not happen by themselves. These changes may not be easy, but if you do not make them, nothing will change, and for some, the Universe will make them for you!

We are in for a big week, so hang in there, and like Aries the warrior, be brave, be bold, and have no fear. This is your life, LIVE IT!

OPEN THOSE DOORS!

Om Lena Holfve 18456 artiklar
Under 80-talet var Lena Holfve en uppmärksammad författare men slutade som yrkesförfattare år 1992, och startade upp IT-tjänster. Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1990-91. Då var det i princip bara Lenas domäner och Systembolagets prislista ute. Nu är Lena pionjär igen med ett slutet och privat sällskap i domänen lenaholfve.se och vars syfte är att studera vad som händer i världen, men i en privat sfär. Sedan år 2017 har det startats upp en liten bokproduktion, igen.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.