Var står vi nu avseende plundringen av landet?

Du har inte access till detta material som bara visas för den slutna gruppen. Registrera dig och prenumerera!