Rivalkvinnornas land

12 oktober, 2018 Lena Holfve 0

Jag delar upp kvinnor i två generella grupper; syster – och rivalkvinnor, och de sistnämnda känns som en klar majoritet i Sverige. Tvärtom i alla […]

Gamla minnen

1 oktober, 2018 Lena Holfve 0

Vi menar att det som skedde i målet mot Billy Butt för snart tjugo år sedan måste beskrivas som en rättsskandal där mediedrev, rasism och […]