Sex med robotar

13 augusti, 2018 Lena Holfve 4

När man bygger en fascism ingår ”rampant sexism” dvs en skenande sexism och dit räknar jag tanken att robotar tar över mannens roll som sexpartner. […]