Tre dagar kvar…

29 januari, 2019 Lena Holfve 14

Enligt energifolket måste vi medvetet välja mellan kärlek – rädsla nu i månadsskiftet, och jag har åtminstone en läsare, Ivan, som har funderat igenom saken. Det […]

Undantagstillstånd i USA

7 januari, 2019 Lena Holfve 0

Våra kasperdockor avvaktar utvecklingen… Undantagstillstånd är temporära rättsliga tillstånd när statsmakten tillfälligtvis ger sig själv utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga […]