Tiga är också fake news

10 juni, 2018 Lena Holfve 12

Tommy Robinsson har en videokanal och han arresterades och fick fängelse.  Tommy Robinson Online | Fighting for the forgotten people of the UK …   Protest outside […]