Ta makten!

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Video nedan är mycket kort; en ung man som har kommit på något väsentligt avseende relationer och jag tar upp det därför att det är en väsensskillnad mellan folks relationer här på ön och i Sverige – hela väst. För många där uppe lever i det giftiga systemet och är möjligen hjärntvättade av Hollywood?

Han talar om ansvaret för sin egen lycka, och detta med ansvar går igen som en röd tråd i det samhälle jag befinner mig i just nu. Inte minst inom rättsväsendet, och jag ska reda ut skillnaderna någon dag, om inte annat för att vi förstår det inte, och det tar en ganska lång tid att förstå hur de tänker.

Idag har vi den situationen i väst att få eller ingen tar just ansvar, och här är det precis tvärtom. Du har ansvar för ditt eget liv. Du har ansvar för din egen lycka.

Idag har vi den situationen att vi möjligen ska kriga i Ukraina mot Ryssland (!) för att vi inte kan ta ansvar för vårt eget land utan vill sköta andras länder istället.

Se dig om i Sverige!
Du ser hur många par som helst där han eller hon vill ta ansvar för sin partner men aldrig för sin egen lycka eller sitt eget liv t.ex.

Artikeln fortsätter efter hans lilla utredning:

Lär dig skillnaden mellan giftigt och friskt!
Lär dig schemat rent teoretiskt, och bär det med dig när du möter kärlekspar, affärspartners, allt och alla, så ser du snart att stora delar av den svenska befolkningen lever i och med det giftiga schemat – och sen ser de ut därefter också. T-banan ser ut som en akutmottagning för deprimerade.

Älska sig själv handlar om att leva i det friska systemet, och ha MAKT över ditt eget liv – inte andras.

Det normala och friska förhållningssättet
Så här kan det se ut i ett sunt och öppet förhållande
Sunt (kärleks) förhållande:

Kärlek (Öppet system)
Utrymme att växa och utvecklas och önskan om att den andra ska utvecklas.
Skilda intressen, andra vänner, andra meningsfulla förhållanden.
Man är säker på sitt eget värde
Förtroende, öppenhet
Man är villig att ta risker och vara äkta
Utrymme för att utforska känslor i och utanför förhållandet.
Förmåga att njuta av att vara ensam.

Om brytningar i ett hälsosamt förhållande
Sunt (kärleks) förhållande:
Kärlek (Öppet system)
Accepterar en brytning utan att känna otillräcklighet eller förlust av sitt eget värde.
Vill partnernas bästa trots brytning, kan förbli vänner.

Beroende (missbrukar) förhållandet:
Missbruk (Slutet system)

Beroende, man tolkar detta som bevis för kärlek (som i själva verket kan vara rädsla, osäkerhet, ensamhet).
Total upptagenhet, begränsat socialt umgänge; försummande av gamla vänner och intressen.
Upptagenhet av varandras beteende; beroende av varandras godkännande för den egna självkänslan.
Svartsjuka, ägandebegär, fruktan för rivaler.
Den ena partnerns behov åsidosätts till förmån för den andras självförnekelse.
Trygghet genom upprepad, ritualiserad aktivitet.
Intolerans – oförmåga att uthärda separationer (även i konflikter); klamra sig fast ännu hårdare. Undandragande – förlust av aptit, oro, letargi, diffust lidande.

Om brytningar i ett medberoende förhållande
Beroende (missbrukar) förhållande:
Missbruk (Slutet system)
Känner sig otillräcklig, värdelös, ofta ensidigt beslut.

Våldsamt slut – hatar ofta varandra; försöker tillfoga smärta, manipulerar för att få tillbaka den andra, och dessa par hamnar inte sällan i rätten.

Förnekelse, fantasier, överdriver styrkan i denna andras band. Söker lösningar utanför sig själv – droger, alkohol, ny partner, andra situationen.

 

Kryon tar på många sätt upp samma sak, eller delvis, och han är mycket klok
Han talar om dramafolk som går i spinn och som saknar balans, och lycka är inte sällan just balans.

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!

Om Lena Holfve 745 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.