Själv- och morden luktar mögel lång väg

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Jerker Andersson har författat texten nedan, och han återfinns också i min bok ”Mögelförgiftad” därför att han är förmodligen den i landet som är mest kunnig på mögel i sin egenskap av sanerare.

Påståenden han gör i sin artikel kan jag skriva under på därför att jag har grävt upp vad Boverket,  som vet, och Folkhälsomyndigheten, som också vet, har skrivit offentligt.

Vi har två myndigheter i riket som väl känner till allvaret, och Boverket ville ha en haverikommission men fick ingen. Folkhälsoinstitutet har angett att 1,7 miljoner svenskar tros vara mögelförgiftade. Källhänvisningar finns i mängd och trängsel i min bok.

Jerker skriver:

Mögel och hälsofrågan
Även om kunskap under tusentals år tillbaka funnits kring hälsorisker relaterat mögel och fuktskador i hus, har man under efterkrigstiden förskjutit kunskapen till fördel för kortsiktiga ekonomiska aspekter. Det innebar t.ex. nya undermåliga materialval och konstruktionssätt för att det skulle gå snabbt att bygga och inbringa så hög avans som möjligt. Ett nutida experimenterande i storskalig form startade. Därtill kom oljekrisen på sjuttiotalet samt vidare krav på energihushållning. Det innebar att husen inte längre ventilerades och uppvärmdes i den grad som krävs för att de ska vara fuktförlåtande. Värmesystem byttes ut och isolertjocklek i husens klimatskal ökade. Dessa samlade faktorer leder var för sig eller tillsammans till fuktskador vilka i sin tur föranleder hälsoeffekter. Därför sitter vi här nu med svartepetter, ett ordentligt folkhälsoproblem.

Debatten kring sjuka hus har böljat fram och tillbaka. Under tiden har allt fler blivit sjuka och mycket stark evidensbank har därom byggts upp. Trots det vill inte regeringen satsa på välbehövligt akuta och mer storskaliga åtgärder. Man smyger istället fram det i zickzackslingrande snigeltakt, troligen för att inte väcka den björn som sover. Både barns och vuxnas hälsa väl och ve offras därför med regeringens goda minne.
Läs mer

Petrea kan visa varför t.ex. Jerker och även jag själv är upprörda:
Petrea Karlssons läkare hade meddelat att det som återstod för hennes del var långvården och ett dygnet-runt-liv i sängen. Hon hade alla psykiatriska trötthetsdiagnoser man nu kan få slängda efter sig.

Den första bilden är tagen innan Petrea började i UMS
Den andra är tagen då hon har kommit en bit på vägen och börjat avgifta mögel. Den tredje är tagen då möglet tränger ut ur kroppen, och den fjärde är tagen då möglet är ute.

Konsekvenserna av mögel är hiskliga
Däremot har Jerker Andersson sagt mig att han vill inte spekulera i det aktuella fallet nedan och det ska han heller inte i sin egenskap av mögelsanerare. Men jag kan göra det. I mina öron luktar det mögel lång väg därför att de nu mördade döttrarna hade en ”trötthetsåkomma” och de var tydligen så dåliga att de måste ha hemundervisning. Deras hus var tydligen byggt på 70-talet, och många av dessa villor är mögelbomber idag.

Framgångsrika parets liv före mordbeslutet
Han skulle just bli professor.
Hon var stöttepelare för sina juristkolleger och tilltalades av ”stimulerande arbetsuppgifter och frihet.”

Men i familjelivet tog mörkret över.
Föräldrarnas sista budskap: Vår framtid är så meningslös att vi tar våra döttrars liv och sedan våra egna.

Det handlade om en trötthetsåkomma. Men exakt vilken diagnos som gjorde att döttrarna skulle undervisas i hemmet går inte att utläsa i de kommunala protokoll som Kvällsposten tagit del av.

Klart står att föräldrar, rektorer, sjuksköterska, kurator och lärare kommit fram till hemundervisning som lösning i gemensamma möten sedan 2016.
Läs mer

Klicka

Obotligt, konstigt!
Media har börjat uppmärksamma ME-patienter, och i boken redovisar jag studier från USA som visat att 93% av dem var mögelförgiftade. I kontrollgruppen var det 0%.

Man kan därför tänka sig tanken att det är samma visa hos oss. Mögel dödar på cellnivå och slutligen blir du grönsak.

Känner du en enda ”trött”, och som lider av ”psykisk ohälsa”, i Sverige så ta upp mögelfrågan med dem!

Men i fuktskadade hus är det inte bara mögelsporer som far omkring och den som vill veta mer kan lyssna på denne läkare, medicine doktor, och mögelexperten Keith Berndtson:

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!

Om Lena Holfve 745 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.