Den slutna värld, som jag nu har byggt, är nog framtiden
Människor sluter sig samman i mindre eller större grupper där de delar intressen t.ex. för samhällsfrågor. Som medlem får du starta egna och privata grupper inne i domänen.

De stora plattformarna har ingen större framtid på sikt. Inte när deras trubbiga robotar slår till och spärrar konton för ingenting. Jag måste skriva ra*sism om jag vill skriva om ämnet rasism utan att bli avstängd en vecka.

Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att:

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etnisktursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter.
Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion” och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären.

Du får alltså debattera migrationen men utan tillmälen offentligt,
och du får säga vad du vill privat till ett fåtal öron.

Vi har sett att personer sprider att gamla människor får 3 månaders fängelse för ”hets mot folkgrupp” vilket inte är sant. Däremot är FB:s trubbiga robot sann.

Välkommen till min privata sfär och min privatutbildning.

Tre regler gäller; Visa alla andra människor respekt, gör inget mot andra som du inte vill att de ska göra mot dig, och säg till mig om det är nåt; info@lenaholfve.se

Lena

The following two tabs change content below.
Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1990-91. Då var det i princip bara Lenas domäner och Systembolagets prislista ute. Nu är Lena pionjär igen med ett slutet och privat sällskap i domänen lenaholfve.se och vars syfte är att studera vad som händer i världen, men i en privat sfär.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!