Nu har myndigheterna granskat Muslim Brotherhood

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har producerat en utredning om Muslimska brödraskapet kallad: Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext.  Tv4 om saken.

De är inte helt naiva men det som slår mig direkt är att man aldrig vänder sig utanför landet eller sällan. Vi inom UMS märker det dagligen. Svenska läkare kallar ditt och dutt för ”obotligt” men hade de googlat på engelska hade de hittat boten.

Den svenska offentliga synen på Muslim Brotherhood ser numera ut som följer nedan, och du kan således påstå allt det utan att kallas för islamofob eller rasist. Numera används ordet rasist även avseende detta trots att det inte rör sig om en ras eller folkgrupp.

Innan vi studerar vad svenska myndigheter har kommit fram till ska vi lyssna på en expert ifrån regionen där jag befinner mig. Jag är just nu i det lilla muslimska landet Norra Cypern där ISIS-folk inte är tillåtna alls, och hjälper du dem åker du in.

Saudi har meddelat att det kostar 20 år på kåken att tillhöra dem. De räknas överhuvudtaget inte som några ”muslimer” här.

Uppe hos er är det de som i huvudsak ÄR muslimerna.

Det är således inte märkligt att jag som sitter här tycker att ni har så konstiga ”muslimer” där uppe.

Vi har höjd säkerhet vid flyget och alla hamnar för att ISIS-folk inte ska kunna ta sig in, och tar de sig in utvisas de i såväl syd som nord. Kasoulides: ISIS suspects deported from Cyprus in last year | News

De har tillgång till SvT och SR uppe hos er, GP har reagerat, och det betyder att svenska byråkrater inte tar in nånting alls utifrån.

Utlandssvenskar anser att Sverige är isolerat och stagnerat
Kallas för ”det svenska högmodet” i dessa kretsar och det beror på att man aldrig vänder sig utåt.

Utredaren använder ordet ”mångkultur” redan i titeln på utredningen
Det är inte frågan om nån kultur alls, de är inte ”muslimer”, de är inte ens välkomna i de flesta muslimska länder, de grips, åtalas, döms. Det är inte konstigare än att Hells Angelsfolk åker in på kåken om de drar igång våld. Men det vore mer än konstigt om det satt nån arab och skrev långa utredningar om det mångkulturella Sverige och att man måste värna Hells Angels möjligheter att få utvecklas.

Hela denna soppa förklarar varför man säger utomlands:
– Dum, dummare, svensk.

Det här är så fånigt så klockorna stannar.

De kunde ha slagit en signal till Saudi som torde veta väldigt mycket mer:
King Abdullah last month decreed jail terms of up to 20 years
for belonging to “terrorist groups” and fighting abroad.
Källa

Sammanfattning 

Risken med att erkänna MB-associerade organisationer som de viktigaste företrädarna för muslimer är att en minoritet politiskt orienterade och miss-ionerande aktivister ges möjlighet att flytta fram sina positioner i offentlig-heten på bekostnad av majoriteten av alla de som har en muslimsk kultur-bakgrund.

 Ett problem med MB-associerade organisationer är att de bidrar till att skapa politisk och social polarisering genom att ställa ett föreställt ”vi” (muslimer) mot ett föreställt ”dem” (icke-muslimer). Det är en identitetspolitisk strategi som ställer grupper mot varandra och därigenom har en negativ inverkan på demokratiska spelregler kring debatt av sakfrågor.

Risken med en okritisk resursfördelning till MB-associerade organisationer är att de påverkar integrationsprocessen på ett negativt sätt på det viset att de vill skydda muslimer från påverkan av majoritetssamhället genom att bygga upp en parallell islamisk sektor av offentliga inrättningar, ett så kallat muslimskt civilsamhälle. Detta kan missgynna svenska muslimer som redan finns på plats i landet och behöver etablera sociala kontakter utanför sin fa-milj och vänkrets. Det kan också ha en hindrande inverkan på de muslimer som invandrar under kommande år då de riskerar att påverkas av idéer och normer som försvårar delaktighet i majoritetssamhället.

Ett dilemma med att ge MB-associerade organisationer möjlighet att ut-veckla sin verksamhet är att det innebär att staten (eller andra bidragsgivare) erbjuder skattemedel till en mindre grupp aktörer som sprider budskap som underminerar den dominerande värdegrunden i samhället. Värden som ifrå-gasätts av aktivister i MB-associerade organisationer rör yttrandefrihet i re-ligionsfrågor, värdet av jämställdhet mellan kvinnor och män, synen på ho-mosexualitet och sexuella minoriteter och även antisemitiska uttryck.

 Det finns också en risk att MB-associerade organisationer sprider politise-rade uppfattningar om islam som, i kombination med budskap om att de och andra muslimer är offer för en fientlig västvärld, kan bidra till radikalisering hos individuella muslimer. Det vill säga, MB-associerade aktivister och or-ganisationer kan ha en förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang.

Hade de googlat på engelska hade de funnit:
Saudi and the Brotherhood: From friends to foes | News | Al Jazeera
13 reasons to declare Muslim Brotherhood a terrorist organization
The Muslim Brotherhood: Wellspring of Terrorism – Gatestone Institute
Qatar slammed for funding terrorist Muslim Brotherhood in UK |Arab …
The Muslim Brotherhood’s Ties to ISIS and Al-Qaeda | Counter …
Saudis name Muslim Brotherhood a terrorist group |

 

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

Böckerna finns i alla de former hos Bokus!

Om Lena Holfve 787 artiklar
Nyutgivna böcker: "Utmattad - Fri från hjärndimma", "Mögelförgiftad", "Sömnlös", "Parasitfri". Fyra tidigare produktioner; "Är barn allt? En bok om barnlöshet", "Botten Upp - en bok om att leva i närheten av alkoholproblem" och kriminalromanerna "Häktad på sagolika skäl" och "Mordet på Törnrosa" finns nu i Internetbokhandeln.

2 kommentarer

  1. Huvudet på spiken. Precis som du skriver. Tyvärr har det mesta blivit är upp och ner. Det är så mycket som är bekymmersamt! Kanske bäst att bo utomlands, eller hur?

    • Det räcker nog att ta sig till Danmark. Värst är det för de som har barn, de flesta jag träffar på flyttar ut för att rädda sina barn / barnbarn.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.