Mögel och ondska

Det har visat sig i en stor USA-studie att 94% av de som har ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome) har mögel i sig – kontrollgruppen 0% –  varför jag har valt att skriva en bok om mögel som den första förgiftningsrotsboken. Min syn på ”utmattning” är att den är bara förstadiet till just ME / CFS.

De blir röda, samma stjärna i mitten, och skolans kursböcker blir fortsättningsvis blå 
Jag är klar med mögelboken som startar med att tre UMS-kvinnor; Petrea Karlsson samt Maria Jansson, och en ”Mia” som vill vara anonym, berättar och det gör de mkt träffsäkert och bra alla tre. Redaktören vet dock vem ”Mia” är så hon kan borga för att ”Mia” finns i verkligheten.

Det är nästintill obegripligt att de tre ens lever
När dessa tre har berättat färdigt drar min text igång, och jag leder i bevis vad de säger, anser och påstår. De har i vissa fall mer än 15 års erfarenhet av att vara sjuk i ”utmattning” och har nu piggnat på sig via UMS-metoden.

Jag leder mycket i bevis genom att ta oss världen över till olika studier och jag presenterar också hur man löser problemet i sin kropp. I boken finns också korta texter skrivna av UMS:are främst för att visa att ingen hade ens en susning om att det kan vara mögel i botten när man är ”utmattad”.

Boken kommer i november 
Den har också ett viktigt avsnitt som läsaren kan visa sin läkare, och det är en presentation av en medicinare som räknas som kanske den främste experten på mögel. Han utbildar skolmedicinare i just mögel i USA.

I Sverige finns den felaktiga uppfattningen att skol- och alternativmedicinarna är i krig med varandra, och har olika uppfattningar i frågan, och det är inte mitt intryck att det skulle vara på det viset internationellt – bara i Sverige i så fall. Båda lägren utbildas av t.ex. den expertläkaren, bland flera doktorer ifrån andra länder, och som vi möter i boken.

Jag visar också hur man har manipulerat internationella symtomlistor för att kunna placera de mögelförgiftade främst på psyket.

Om det jag har upptäckt är iscensatt med berått mod talar vi om ondska
Om inte så talar vi om ett land som är djupt, djupt isolerat ifrån omvärlden och som, möjligen på grund av högmod, inte tar intill sig internationella forskarrön. Det är troligare än att det skulle röra sig om en organiserad ondska.

Jag bevisar väldigt mycket i boken, och jag hoppas att den håller i 30 år som Botten upp” har gjort. Boken är nu lämnad till redaktören, och ska sen granskas av en specialist på mögel och den sjuksyrra och vårdlärare som granskade den förra boken ”Utmattad”.

Nedan har jag lagt ut en film med Christopher Green, som förmodligen har fler tittare än Aktuellt, där han tar upp just nutidens ondska, och jag tar inte ställning i boken om det är ondska eller om det är någon form av prao i u-landsadministration som jag har sprungit på.

Mögel anses kunna ge ”lite astma” och läsaren som tror det lär få en chock
Man vet idag att mögeltoxiner ger t.ex depressioner, personlighetsförändringar, aggressivitet, hjärndimma, och ett tjugotal andra symtom, och alla symtom som är vedertagna utomlands, efter vetenskapliga studier, är sammantaget ”lite” mer än det svenska påhittet;
– Mögel? Det kan ge lite astma!

Det räcker med att gå till Finland, så har de mer ordning på sig än vad vi har, bland annat specialkliniker för mögelskadade.

Utmattningsskolans mål är att avveckla sig själv på sikt, och vända tankbåten från dagens syn att allt är ”psykiskt, socialt eller arbetsrelaterat” över till;
– Det kan vara mycket det här; mögel, parasiter, virus, tungmetallförgiftningar, bäst vi utreder ordentligt!

Nästa bok, i den blå serien, kommer att handla om sömn, hjärnan och närmiljön och starten på hur man avgiftar, och den släpps i vår.

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

The following two tabs change content below.
Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1990-91. Då var det i princip bara Lenas domäner och Systembolagets prislista ute. Nu är Lena pionjär igen med ett slutet och privat sällskap i domänen lenaholfve.se och vars syfte är att studera vad som händer i världen, men i en privat sfär.

Latest posts by Lena Holfve (see all)