Du är bestulen på 321 miljarder

Den Internationella Insatsstyrkan, dvs. gatuhundarna och kattorna, har nu fått ett konto på Instagram och en bok om dem kommer i sinom tid.

fisk
Du har inte access till detta material som bara visas för den slutna gruppen. Registrera dig och prenumerera!