Vad menas med högre frekvens och en 4D-värld?

Aaron Doughty har väl fler tittare än Aktuellt. Hur som, han har producerat 17 viktiga minutrar. Jag förstod en hel del som inte hade ramlat på plats än t.ex. att tiden förefaller gå fortare.

Den viktigste reflexionen är att världen befinner sig redan i den fjärde dimensionen. Vi har redan lämnat den tredje. Det är inget vi har framför oss, det är redan klart.

Den fjärde dimensionen ligger precis över den tredje som ses som mänsklighetens lägsta plan.  Här börjar vårt “uppvaknande” då man börjar uppleva skillnaden mellan att vara omedveten och medveten. Man börjar även förstå att våra tankar skapar vår verklighet.

”Tanken är skapande” skrev jag, i Könskriget tror jag det var, på 80-talet, och jag fick slåss lite med Rabén&Sjögren för att få med det för de förstod inte rakt upp och ner.

En av de saker jag känner igen är att politik / politiker inte känns verkliga så vi kanske ska tolka den usla uppslutningen i s-ledet som ett tecken på att avståndet nu är så stort att de känns just overkliga.

Har de alltid babblat men vi ”hör” det först nu?
Bästa sättet att ”se” att du har lämnat den tredje och redan är inne i den fjärde är förmodligen att studera vad du tyckte och delade på FB före år 2012 kontra vad du delar nu, om du har FB.

När mänskligheten förstår på djupet att vi skapar vår egen verklighet lär det bli revolution
Jag ser det tänket lite här på norra Cypern. Polisen t.ex. arbetar främst med brott mot allmänheten. Vi leker att du går ut på sta´n och börjar slåss. Då grips du och deporteras om du är turist och utan att få med dig en pinal. Du riskerar först att åka in på sju år.

Vi leker att du inte går ut på stán
Du går hem till mig och börjar slåss, och en granne ringer polisen som utreder, och de kommer fram till att jag känner dig och jag vet att du är våldsam.

I det läget deporteras du av säkerhetsskäl, främst för allmänhetens skull, men det är inte givet att de tar i vad som har hänt i mitt vardagsrum. Jag har bjudit in dig, ringde dig till och med, jag har släppt in dig, och jag har själv skapat situationen att en våldsverkare befunnit sig, och kunnat agera ut, i mitt privata vardagsrum. Är du riktigt farlig kan jag nog åtalas för att jag har försatt mina grannar i livsfara.

Det är bl.a. offerkoftan det handlar om
Ditt besök är min privatsak, och har inte med allmänheten att göra. Polisen servar allmänheten, och ser till att den är säker. Vill jag ha dig åtalad, för att du klappade till mig, får jag stämma själv.

Säger polisen något till mig tror jag att de skulle påpeka att jag bör nog se över mina umgängesvanor. Möjligen: ”Du har ansvar för ditt liv så sluta umgås med typer.”

Skulle vi införa samma tänk hos oss, vilket vi lär göra längre fram, skulle antalet anmälda brott förmodligen minska ifrån 1,4 miljoner till minst hälften plus att hela feminismen går upp i rök i de delar där den handlar om att kvinnor alltid är offer.

Saker händer åt / för oss och inte mot oss
Den dagen ”alla” inser det inträffar också en revolution och sammantaget kan jag förstå varför det är viktigt att hålla oss i rädsla och försöka bibehålla oss i 3D den vägen. I 4D lär vi avskeda systemet, och det är därför vi ”ser” det nu. Det har varit en demokratur sen minst 60-talet, om vi får tro för-fattaren Wilhelm Moberg, men vi har inte ”sett” den men detta skrevs bevisligen runt 1965:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

Jag har länge gissat att det smarta bankväsendet, som finns där jag befinner mig, kommer brett över hela väst senare och det börjar jag känna mig tvärsäker på därför att vi kommer att riva ner det banksystem vi har när 4D-energin styr fullt ut.

Den nya 4D-energin lär också leda till enorma innovationer när vi får en värld som består av människor som tar ansvar.

Om de olika dimensionerna:
Den som bara befunnit sig inuti ägget tror att livet är slut när skalet går sönder. Ungefär så ser man på livet i tredje dimensionen, allting handlar om att bevara illusionen om livet som man tror det är, om den fysiska upplevelsen, om saker att äga, titlar att ha, regler att följa, auktoriteter att lyssna på, experter att tro på och att hålla sig inom ramarna för vad som är accepterat och förväntat. Läs mer

Så välkommen till en ny och en mycket, mycket bättre värld och vi ska följa skiftet noga i sommar.

3 Signs you are in the 4th Dimension and how to make the SHIFT

The following two tabs change content below.
Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1990-91. Då var det i princip bara Lenas domäner och Systembolagets prislista ute. Nu är Lena pionjär igen med ett slutet och privat sällskap i domänen lenaholfve.se och vars syfte är att studera vad som händer i världen, men i en privat sfär.

7 Comments

 1. Tankar är faktiskt saker och det är första steget till materialisering.

  Om dina tankar stämmer överens med den ande som är ditt ursprung får du samma kraft som anden.
  När reflektion stämmer överens med anden får du hjälp av det gudomliga sinnet med att dra till dig det du önskar.
  Det faktum att det finns ursäkter i ditt liv bevisar att du fokuserar på det du inte kan göra…
  Reflektera som Gud med tankar på Hur kan jag tjäna andra? snarare än Vad kan jag få ut av det här?

  Thomas Trowards berömda observation:
  ”Lagen om flytkraft upptäcktes inte genom att man reflekterade över hur saker och ting sjunker…”
  och vidare säger han:
  ”Vi har det inom oss allihop; det är upp till oss att ge kraften uttryck.”

  Superposition innebär att atomer i princip befinner sig i flera positioner samtidigt… eller rättare sagt i alla tänkbara positioner. Det är först när en observation av en atom i ett visst läge görs som de andra positionerna kollapsar. Superposition har fastställts med hjälp av experiment där atomer å ena sidan fastställts vara kompakta objekt och å andra sidan fastställts vara vågrörelser, helt beroende på hur atomen valts att observeras.
  Den andra intuitiva svårigheten med kvantfysiken är fenomenet som kallas entanglement. Entanglement innebär att objekt åtskiljda från varandra utan någon som helst fysisk koppling kan påverka varandra.

  1.Tanken är skapande.
  2.Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
  3.Kärleken är allt som finns.
  Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
  Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.
  Kärlek är den kraft som skapar överflöd, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.
  Varje mänsklig tanke, ord eller handling grundar sig i den ena eller den andra av dessa båda känslor. Du har inga andra val, för det finns inget annat att välja mellan. Men du har fri vilja att välja mellan dessa båda.”

  Ovan lite tankar från olika böcker om TANKEN som skapandekraft.
  Bruce Lipton (Tro Dogmer och biologi), Wayne W Dyer (Slut på Ursäkterna), Neal Donald Walch (Samtal med Gud)

 2. Mina tankar om tiden.

  Tiden och tidsuppfattning är relativ. Uppfattning av tidens hastighet beror på hur många händelser som sker i varje ögonblick som kallas NUET. Därmed kan man säga att tiden egentligen inte existerar men det som existerar är NU där saker och ting händer precis Nu.
  Vi genom vår förmåga till reflektion, genom vår förmåga att minnas händelser har vi skapat en tidslinje av det som hände, händer precis NU och vår förmåga att fantisera om det som ska ske i framtiden. Ju mer händelser och tätt på varandra som utspelar sig, desto större uppfattning om att tiden går fort.

  Vad är det då som förorsakar att tiden går fort? Svaret är enkelt = lögner!

  En människa som lever autentiskt med sitt inre och kan skapa saker och ting i nuet utan att behöva tänka på tiden och effektivitet i den mening – hur länge det tar att skapa något -, en sådan människa har tid att ägna sig åt saker och sina drömmar tills hon är nöjd med resultatet. För en sådan människa existerar knappast någon tid eller tidsbegrepp utom ett konstaterande om dag och natt och de olika årstiderna.

  Tekniken skulle ge oss ovanstående frihet har man pratat om på 70 och 80 talet. Automatisation skulle medföra att vi kunde ha mera fritid och kunna ägna oss åt andlighet, åt djupet i tillvaron.

  Vår värld är byggd på lögner. Dessa lögner kräver på konstgjort väg skapade händelser. Dessa händelser kräver i sin tur att människor uppfattar de som genom ett filter, alltså på ett visst sätt. Lögnerna samlas och blir allt svårare att dölja, den enda vägen att hålla illusionen uppe är att skapa nya och nya distraherande händelser. TIDEN GÅR FORT!

  De nya energierna som kräver andrum, inblick i ens inre, uppehåll i tänkandet så att plats för nya lösningar uppstår har svårt hos dem flesta att komma till sitt uttryck. Därför blir tiderna allt svårare och svårare för de flesta. Tiden räcker inte till, anden är förtryckt långt nere bakom alla lögner, manipulationen verkar lyckas.

  Den enda lösning för var och en är att sätta stopp och skapa andrum och börja reflektera från sitt inre till det yttre och inte tvärt om.

 3. I din artikel nämner du även banksystemet. Jag skulle vilja ge min syn på vad pengar borde ha för värde, syfte med dessa och hur dessa borde skapas.

  Vi människor som kollektiv i ett viss geografiskt område bestämmer oss på vilket sätt vi vill förvalta olika anläggningar inklusive naturen som tjänar oss alla. För att förvalta detta som vi gemensamt kommit överens om behövs det tid och engagemang. Varje medmänniska på individnivå måste engagera sig. Det är inte mening att fåtal ska slita ut sig. Detta engagemang skulle värderas med tid som man jobbade av för det gemensamma. Denna tid skulle frysas in med hjälp av papper som man kallar pengar. Dessa pengar skulle kunna vara likadana över hela världen. Valutakurser och spekulationer skulle inte existera, inte vinsterna heller. Det skulle existera bara tiden fryst i pengar. Det innebär att råvaror inte skulle ha ett större värde än den som är lika med tiden som behöver läggas på att ta dessa ur marken och förädla dessa.

  På individnivå skulle det fungera ungefär så här: Jag jobbar några timmar per dag för det gemensamma och får min tid fryst i pengar. För dessa pengar kan jag skaffa mig hjälp, varor och tjänster där jag själv inte kan, vill eller inte har någon kunskap och möjlighet att utföra något som är enbart i mitt intresse. T.ex. snickra, bygga m.m.

  Detta system skulle medföra att allas tid skulle värderas lika oavsett kunskaper. Fick man genom inkarnationen med sig ovanliga färdigheter så skulle dessa komma till uttryck och gynna hela mänskligheten, vinsternas, patentens tid, copyright m.m. där man egoistiskt håller i det man mödosamt åstadkom bara för att roffa åt sig en större bit av kakan än andra har skulle vara förbi.

  ”Fattig” skulle kunna möjligen vara den som inte vill hjälpa till med något till det kollektiva, eller på annat sätt hjälpa andra med sina färdigheter mot deras intjänade pengar och det skulle vara ett fritt val.

  Vinsten skulle bli mycket tid på individnivå, överflöd av pengar, varor och tjänster, sakerna skulle tillverkas för att hålla, naturen skulle förvaltas mot bakgrund av de gemensamma intressen och inte som vinstmaskin. Byråkrater som vänder papper och inte gör någon nytta skulle försvinna. Beslutande skulle ske på mindre geografiska områden och skulle knytas ihop med representanter som bildar större områden så att hela klotet omfattas.

  Möjligen kan en och annan protestera att detta är NWO. Både Ja och Nej. Detta är oundvikligt med de nya energierna. NWO som vi känner den idag är en dålig kopia som vill behålla makten till varje pris. M.a.o. NWO som kommer uppifrån och genom manipulation gynnar inte. NWO som kommer underifrån, från folket som ett gemensamt projekt för att förvalta varandra och jorden är bra! Dessa tankar finns redan i form av Ubuntu rörelsen där Michael Tellinger är en frontfigur.

 4. Vad kul att höra mina tankar har varit i ord liknande när jag försöker förklara ett bättre alternativ till slav och skuld samhället.
  Brukar förklara det med att vi bör ha x antal grundläggande förslag som innehåller det vi vill exportera samt samhällets ”service” friskhus, lärosäten livshus etc. Sen bara välja hur mycket tid vi vill lägga tillsammans på valt förslag. Tanken om att frysa den tiden i pengar gör det större tycker jag. ☺️ Alexander

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.