Öppna sidor

De är helt rubbade

Vi avsätter 1% av vår BNP till u-hjälp i en värld som saknar u-länder…. Vi har gått igenom en massa, massa ”u-länder” i studiegruppen. Här nedan har vi ett smakprov avseende Kenya, som får mycket […]