Tiga är också fake news

10 juni, 2018 Lena Holfve 12

Tommy Robinsson har en videokanal och han arresterades och fick fängelse.  Tommy Robinson Online | Fighting for the forgotten people of the UK …   Protest outside […]

Ta tempen på Sverige

31 maj, 2018 Lena Holfve 27

Jag läste Lundells ”Vardagar” för ett tag sedan, och det har alltid varit på det viset att då slipper man intervjua 1000 personer. Arbetet konstaterar […]