Nu börjar ”Mögelförgiftad” att arbeta

Läsaren, som jag har fått lov att citera, berättade också om ett läkarbesök där doktorn ställde sig helt frågande och ville skriva ut anti-deppmedicin.

Det är dags att fråga sig hur det kan komma sig att Folkhälsoinstitutet anger 1,7 miljoner drabbade i Sverige men Socialstyrelsen känner inte till det, och när de inte vet leder det till att läkarna inte vet.

 

En mögelsanerare sa mig att larmet gick i Sverige i början av 2000-talet, men tystades ned, och jag har själv läst in och skrivit om Boverkets bön om att en haverikommission skulle skapas.

År 2003 visste Aftonbladet att en miljon var drabbade.

Boken finns hos bland annat Adlibris.

Är du sjuk av mögel? – Överlevnadsguiden

 

 

SparaSpara

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1991, och hon var en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande under 2009-2010. Under 80-90-talet gav hon ut ett tiotal uppmärksammade böcker i Rabén&Sjögrenhuset. Efter 25 år med IT är hon nu åter.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Translate »