Föreläsningar

Jag är en rutinerad föreläsare, med hundratals framträdanden i bagaget, och har i alla tider använt mig av Författarförbundets tariffer.

Under 2018 är det möjligt att boka en tvåtimmarsföreläsning runt ämnet ”utmattning” och mina böcker ”Utmattad Fri från hjärndimma”  och ”Mögelförgiftad

Jag kommer bara att genomföra en turné varannan månad omfattande en till tre dagar. Under dessa dagar framträder jag vid tre olika tillfällen.

Det innebär att den som vill anlita mig bör tala med exempelvis grannkommunen eller andra organisationer på samma ort som även kan dela på rese- och hotellkostnader. Det blir en hotellnatt mer än vanligt därför att jag uppträder aldrig den dag jag har rest ifrån Cypern.

Befinner jag mig i Sverige redan är det inga problem att framträda samma dag. Enklast är att du sänder ett e-brev med en förfrågan till mig; lena (@) holfve.se.

Resekostnader:
Under lågsäsong kostar en ToR biljett från Cypern till Sverige runt 1800:-. Planet brukar gå vid 9-10.00 på morgonen och det landar 13.50 i Stockholm, och där väntar inrikesplan eller tåg. Det går också att landa på Kastrup eller i Göteborg.

Ersättning enl SFF:s rekommendationer:

  •  lägst 6 000 kronor (4 566 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 minuter
  •  lägst 16 400 kronor (12 480 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar
  • traktamente för hel dag är 220 kr. Som hel dag räknas även om resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen och avslutas efter kl 19.00 hemkomstdagen. Påbörjas resan senare eller avslutas den tidigare uppgår traktamentet till 110 kr. För att traktamentet skall vara skattefritt skall övernattning ha skett.
  • Den medverkande är berättigad till ersättning för logi med motsvarande de faktiska kostnaderna.
  • Den medverkande är berättigad till ersättning med faktiska kostnader vid resa.

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSparaSparaSpara

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1991, och hon var en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande under 2009-2010. Under 80-90-talet gav hon ut ett tiotal uppmärksammade böcker i Rabén&Sjögrenhuset. Efter 25 år med IT är hon nu åter.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Translate »