Följa Clintonutredningen via frimodiga Judge Jeanine

Jag ska följa Clintonutredningen därför att oavsett vad FBI kommer fram till lär den påverka hela väst för att inte säga hela världen.

Judge Jeanine
TV-program:Justice with Judge och programledaren har arbetat som domare och åklagare, från 1994 till 2005, och är väl USA:s motsvarighet till vår gamle Brynolf Wendt som var en av programledarna för ”Efterlyst”.

TV-personligheten skriver också böcker och det kanske är lite sannare att presentera henne som USA:s Leif GW? Han är dock inte formellt någon jurist och det är denna kvinna.

Judge Jeanine huserar med sitt TV_program via Fox News-huset
Hon har en hemsida, givetvis, och förefaller vara rätt omskriven och hon är inte snövit därför att hon har åkt dit för fortkörning.

Vill du själv ta fram information söker du på CLINTON+FBI.

FBI considered Patrick Fitzgerald as special prosecutor for …

The following two tabs change content below.

Lena Holfve

Lena räknas som en av de absolut första pionjärerna på Internet i Sverige med start 1991, och hon var en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande under 2009-2010. Under 80-90-talet gav hon ut ett tiotal uppmärksammade böcker i Rabén&Sjögrenhuset. Efter 25 år med IT är hon nu åter.

Latest posts by Lena Holfve (see all)

Translate »